Samen aan Tafel

Jopie & Eppo

Is voor herhaling vatbaar!!!

Wij zijn dankbaar voor alle hulp die wij van Wedde dat 't lukt gehad hebben.

Samen aan tafel is een initiatief om mensen, die om uiteenlopende redenen minder vaak uit huis komen dan ze zouden willen, met elkaar in contact te brengen.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, de Rabobank, en Ons Noabershoes.

Er zijn een beperkt aantal subsidieplaatsen beschikbaar. Deze gasten, behorende tot de doelgroep, betalen een eigen bijdrage van € 2,-. De overige € 8,- wordt vergoed door subsidies van bovenstaande partners. Overige deelnemers kunnen voor € 10,- aanschuiven.

Karin

Iedere maand is het weer genieten van alle glunderende gezichten en het gezellige geroezemoes tijdens het eten.

Samen aan tafel is een initiatief om mensen, die om uiteenlopende redenen minder vaak uit huis komen dan ze zouden willen, met elkaar in contact te brengen.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, de Rabobank en Eetcafé Ons Noabershoes.

Wat is het?

Iedere 3e vrijdag van de maand kunnen deelnemers en eventuele ‘extra Vrienden aan Tafel’ komen genieten van een driegangenmenu in Ons Noabershoes.

Het menu wordt bereid door het team van Ons Noabershoes in samenwerking met onder andere vrijwilligers van Wedde dat ’t lukt geserveerd.

 

Voor wie is het?

Samen aan Tafel is speciaal bedoeld voor mensen die, om wat voor reden dan ook, weinig of niet (meer) uit huis en onder de mensen (kunnen) komen. 

Door dit project willen we iedereen die zich (al dan niet tijdelijk) in zo’n soort situatie bevindt een veilig en gemoedelijk platform bieden om met elkaar in contact te komen en een gezellige avond te beleven.

Omdat het moeilijk kan zijn om de stap te nemen om aan tafel aan te komen schuiven, of omdat extra begeleiding soms noodzakelijk is kunnen mensen ervoor kiezen om extra “Vrienden aan Tafel” mee te nemen.

"Samen aan Tafel" versus "Vrienden aan Tafel"

Samen aan Tafel

Mensen die binnen het werkgebied van Stichting Wedde dat ’t Lukt wonen en tot de doelgroep behoren kunnen zich bij de dorpsondersteuner aanmelden als deelnemer van Samen aan Tafel.

Per editie zijn hiervoor 40 plaatsen beschikbaar.

Deelnemers van Samen aan Tafel betalen slechts € 2,- per persoon voor het driegangenmenu (excl. drankjes). Dit bedrag ligt met opzet zo laag zodat de financiële situatie van iemand geen belemmering is om deel te kunnen nemen. Ook kunnen deelnemers, indien nodig, gebruik maken van de mogelijkheid om gratis opgehaald en thuisgebracht te worden.

Vrienden aan Tafel

Iedereen die niet in Wedde, Veelerveen of Vriescheloo woont of niet tot de doelgroep behoort kan zich aanmelden bij de dorpsondersteuner als “Vriend aan Tafel”. Ook eventuele begeleiders van deelnemers zijn van harte welkom als “Vriend aan Tafel”.

Ook hiervoor geldt dat aanmelden noodzakelijk is en dat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.

Vrienden aan Tafel betalen € 10,- per persoon (excl. drankjes) voor het menu. Op die manier dragen we ervoor zorg dat subsidiegelden ook daadwerkelijk voor mensen binnen de doelgroep ingezet worden.

Vrienden aan Tafel is en vormt een belangrijk aspect binnen het sociale gedeelte van Samen aan Tafel. 

Kosten

Samen aan Tafel

2,- per persoon
 • driegangenmenu
 • gratis vervoer indien noodzakelijk
 • drankjes vanaf €1,50 per stuk

Vriend aan Tafel

10,- per persoon
 • driegangenmenu
 • eigen vervoer
 • drankjes vanaf €1,50 per stuk
Appeltjes van Oranje - Felicitatie Winnaars

Appeltje van Oranje 2019

Winnaars Appeltjes van Oranje 2019 bekend

Inmiddels zijn de drie winnaars die elk €15.000,- ontvangen van het Oranjefonds bekend.

ElanArt - Born to Connect

Born to connect biedt jongeren uit azc’s de kans nieuwe contacten op te bouwen en vervolgens hun netwerk te verbreden. Het is één van de sociaal-artistieke projecten van Stichting ElanArt dat als doel heeft bewoners van asielzoekerscentra uit hun isolement te halen met kunstzinnige en creatieve projecten.

Stichting Met Je Hart

Ouderen die zich eenzaam voelen kunnen dankzij de vrijwilligers van Stichting Met je Hart weer genieten. Van mooie momenten en van nieuwe vriendschappen. De vrijwilligers organiseren ontmoetingen. Daardoor doen ouderen weer mee in hun eigen buurt en doen ze waardevolle contacten op.

Taal Doet Meer

Als je de Nederlandse taal niet goed beheerst, heb je een groot probleem. Het is bijvoorbeeld moeilijk om een baan te vinden, met andere mensen te praten of met een computer te werken. Vrijwilligers van Utrechtse taalstraat voor jong en oud zorgen ervoor dat Utrechters kunnen meedoen in de samenleving.

Nominatie Appeltjes van Oranje 2019

Drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat mensen weer meedoen met de samenleving, worden door het Oranje Fonds jaarlijks bekroond met een Appeltje van Oranje. 

Vrijwilligers op een buitengewone manier mobiliseren én motiveren

Thema Appeltjes van Oranje 2019

Het thema van de Appeltjes van Oranje is ‘De kracht van samen; vrijwilligers doen mee(r)’.

De prijzen staan in het teken van mensen en organisaties die vrijwilligers op een buitengewone manier weten te motiveren en ook op langere termijn enthousiast en actief te houden.

Wedde dat het lukt door naar finale!

Op 24 januari vochten 40 kanshebbers voor een nominatie voor Appeltjes van Oranje 2019. Wedde dat ’t Lukt was hier één van.

Na vele uren voorbereiding was het de beurt aan Marian Beltman en Annelies Sistermans om Wedde dat ’t Lukt middels een pitch van 5 minuten te vertegenwoordigen.

Aan het eind van de dag gaven het oordeel van de jury en de uitslag van de online stemronde de doorslag welke projecten doorgingen naar de finale.

Wedde dat ’t Lukt kreeg ontzettend veel positieve reacties en behoort tot de 12 finalisten!

Appeltje van Oranje 2019

Alle winnaars van een Appeltje van Oranje krijgen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. Jaarlijks reikt Koningin Máxima de prijzen uit. In lustrumjaren wordt dit door Koning Willem-Alexander gedaan.

Tot aan de uitreiking van de Appeltjes van Oranje in mei hebben de inzenders de volgende stappen doorlopen:

 • Eerste beoordeling door het Oranje Fonds, selectie van maximaal 40 best passende initatieven
 • Online stemtiendaagse voor deze maximaal 40 kanshebbers van 7 t/m 16 januari
 • Voorronde met pitch voor deze maximaal 40 kanshebbers op 24 januari
 • Selectie van 12 genomineerde initiatieven
 • Selectie drie winnaars van een Appeltje van Oranje door bestuurscommissie