VEELERVEEN, VRIESCHELOO EN WEDDE SLAAN DE HANDEN INEEN

GEZAMENLIJK HELPEN WE U DOOR HET CORONA-VIRUS HEEN

WEDDE DAT ’T LUKT

Veelerveen, 1 april 2020

Aan de inwoners van Veelerveen, Vriescheloo, Wedde en Wedderveer

Beste allen,

Het is een bizarre tijd. Het corona-virus beheerst ons dagelijks leven. Het normale leven is in 14 dagen tijd enorm veranderd en staat op z’n kop. Sociale contacten zijn tot een minimum teruggebracht. Dit kan de nodige problemen met zich mee brengen, zoals, u komt nagenoeg de deur niet meer uit en voelt zich eenzaam of u vindt het toch wel fijn om regelmatig even gebeld te worden. Maar ook zaken als hulp bij het doen van boodschappen en het halen van medicijnen e.d.

De Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen, de Dorpsraden van Vriescheloo en Wedde en  “Wedde dat ’t Lukt” bieden u hierbij, met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften zoals die zijn uitgegeven door het RIVM, de helpende hand.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand in uw omgeving die hulp nodig heeft, schroom niet en geeft u dit dan door aan Marian Beltman, de dorpsondersteuner van Wedde dat ’t Lukt ; tel. 06-23934449 of via de mail: dorpsondersteuner@weddedathetlukt. Zij coördineert alle hulpvragen en stemt die af met de contactpersonen van de deelnemende vereniging /dorpsraden van de drie dorpen.

Om de hulpvragen op te kunnen lossen zoeken we vrijwilligers die het fijn vinden om iets voor iemand te kunnen doen in deze situatie.  Bent u zo iemand neemt u dan ook contact op met:  Marian Beltman, de dorpsondersteuner van “Wedde dat ’t Lukt” ; tel. 06-23934449 of via de mail: dorpsondersteuner@weddedathetlukt.

We kunnen dit alleen door alert te zijn, op elkaar te letten en waar nodig de helpende hand te bieden.

SAMEN STAAN WE STERK.

Met vriendelijke groet,

De gezamenlijke besturen van

Dorpsraad Vriescheloo
Dorpsraad Wedde
Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen
Wedde dat ‘t Lukt

Video afspelen

Wedde dat 't lukt

"Met elkaar voor elkaar zorgen"

Welkom op de website van Stichting Wedde dat ’t lukt. Hier kunt u alle informatie lezen over dit unieke en bijzondere zorgproject.

Heeft u direct hulp nodig of bent u op zoek naar ondersteuning?

"met elkaar voor elkaar zorgen"

Stichting Wedde dat ’t lukt zorgt ervoor dat inwoners van Wedde, Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo binnen de gemeente Westerwolde op een goede en aangename wijze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
 
Dit wordt gerealiseerd door informele- en formele zorg met elkaar te verbinden.
Wedde dat ’t lukt is een bottum-up project; van de dorpen, voor de dorpen en door de dorpen en werkt met een dorpsondersteuner. Deze signaleert, adviseert en weet verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en/of organisaties
Om de dorpen hun eigen identiteit te laten behouden, hebben de inwoners hun eigen  slogan bedacht “Wedde dat ’t lukt”,  “In Veelerveen sta je niet alleen” en “In Vriescheloo doen we het zo”.

De dorpsondersteuner

De dorpsondersteuner Marian Beltman  is de spin in het web, de oren en ogen van het dorp. Zij houdt een inloopuur in de drie dorpshuizen, zodat mensen makkelijk binnen kunnen lopen. Bij haar komen alle hulpvragen binnen. Deze hulpvragen krijgt zij van:

  • dorpsbewoners, die hulp vragen voor zichzelf of die zich zorgen maken over iemand anders
  • huisartsenpraktijken en (fysio-) therapeuten
  • WMO-adviseur van de gemeente Westerwolde
  • diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld de thuiszorg, peuterspeelzaal, kerken, verenigingen etc.
Dorpsondersteuner Wedde dat 't lukt Marian Belt

Marian Beltman

Dorpsondersteuner

De dorpsondersteuner gaat naar aanleiding van de hulpvraag op huisbezoek, om een goed beeld te krijgen van de vraag en de thuissituatie. Samen met de cliënt wordt bekeken welke hulp en ondersteuning wordt ingezet informeel (met vrijwilligers en/of mantelzorgers), professioneel of zoals vaak gebeurt, een combinatie van beiden. Een belangrijke taak van de dorpsondersteuner is het monitoren: wordt de aangeboden hulp daadwerkelijk ingezet en wordt deze naar tevredenheid uitgevoerd.

De dorpsondersteuner heeft regelmatig gezamenlijk overleg met de welzijnswerker uit de diverse huisartsenpraktijken en de WMO-adviseur van de gemeente Westerwolde. Zij hebben hetzelfde werkgebied als de dorpsondersteuner: Wedde, Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo. Door dit overleg zijn er korte lijnen, worden problemen snel gesignaleerd en kan hulp op maat worden geboden.  

Uniek project | Samen Aan Tafel

Samen aan Tafel

Om steeds meer mensen te helpen uit hun sociale isolement te stappen EN om ervoor te zorgen dat er steeds minder mensen in een sociaal isolement terecht komen organiseren we samen met onze partners maandelijks het project ‘Samen Aan Tafel’.

Met behulp van het Oranje Fonds, de Rabobank, Eetcafé Ons Noabershoes en de Spetsehoeve kunnen gasten en vrienden aan tafel dan heerlijk komen genieten van een uitgebreid driegangendiner.

Wilt u meer informatie of wilt u als gast of vriend komen aanschuiven tijdens de volgende editie van Samen Aan Tafel

Eerstvolgende editie van Samen Aan Tafel begint over

  • 00Dagen
  • 00Uren
  • 00Minuten

Wat betekent Samen Aan Tafel voor deelnemers

Op 14 juli 2019 ontvingen we een brief van het echtpaar Hoek. Zij hebben op dat moment reeds vijf edities van ‘Samen aan Tafel’ meegemaakt en zijn er vanaf het eerste uur bij. De brief heeft ons bijzonder ontroerd omdat de ervaring die ze erin omschrijven matchen met de doelstellingen van het project. We hebben ze toestemming gevraagd om bun brief hier openbaar te maken zodat u, uit eerste hand, een goed beeld van de impact die het project heeft en het verschil wat Samen aan Tafel in het dagelijks leven van mensen kan betekenen.

We zien ze weer bij elkaar komen een groep van 40, uitgegroeid tot 60, grijze hoofden tijdens 'Samen aan Tafel' waarbij één man per tafel toch wel exclusief was.

Ieder heeft z'n eigen wereldje dat bij het ouder worden steeds kleiner wordt, en dan is het mooi elkaar zo te kunnen ontmoeten. Een buffer tegen de eenzaamheid.

We zijn inmiddels alweer vijf maal bij elkaar aan tafel geweest. Veel variatie, van een viergangendiner tot een BBQ. Assistentie van veel vrijwilligers, die alles vlekkeloos lieten verlopen.

Samen aan Tafel is een idee van huisarts Hans Berg uit Wedde met het project Wedde dat 't Lukt. Het wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van onder andere het Oranjefonds en Rabobank Oost-Groningen.

Je leert zo wel mensen kennen die je niet eerder had gezien. Een volgende keer ga je ongemerkt bij elkaar zitten. Er hadden zich zelfs groepjes gevormd.

De maaltijden zijn smakelijk en gevarieerd. Dat het een succes is blijkt uit het feit dat we begonnen met 40 personen en het uitgroeide tot 60 personen bij de laatste maaltijd.

Maaltijd is wat simpel uitgedrukt en daarom zeg ik liever een dinertje, zo verzorgd en smakelijk was het iedere keer. Een hulde aan de kok. Een en ander is voor herhaling vatbaar.


Wedde, 14 juli 2019
E. Hoek en A.J. Hoek-Vos