WhatsApp Image 2023-09-26 at 11.52.28 (1)

Het Eetclubje

Eetclubje

Het eetclubje is een initiatief van 2 vrijwilligers (Patricia en Ina ) van WDL en wordt elke maand georganiseerd bij Patricia thuis.

Er wordt samen gekookt en natuurlijk gegeten. Patricia en Ina bedenken zelf of samen met de aanwezigen het menu. Na afloop worden de recepten gedeeld. Het clubje bestaat uit een vast groepje van maximaal vijf deelnemers.

De kosten kunnen laag gehouden worden door een bijdrage van WDL. De deelnemers betalen zelf € 2,- per keer.

Wedde dat ’t Lukt is op zoek naar Vrienden

Wordt u ook zo’n vriend?

Wedde, mei 2022

Aan de inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen.

Beste mevrouw/meneer,

Stichting Wedde dat ’t lukt is een stichting die er voor zorgt dat inwoners van Wedde/Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo binnen de gemeente Westerwolde op een goede en aangename wijze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt gerealiseerd door de informele- en de formele zorg met elkaar te verbinden.

Wedde dat ’t lukt is een bottom-up project van de dorpen, voor de dorpen en door de dorpen en werkt met een dorpsondersteuner. Zij signaleert, adviseert en weet verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en/of organisaties.
Om elk dorp hun eigen identiteit te laten behouden, hebben de inwoners hun eigen  slogan bedacht “Wedde dat ’t lukt”,  “In Veelerveen sta je niet alleen” en “In Vriescheloo doen we het zo”.

Om de vele activiteiten die we jaarlijks organiseren, ook voor de toekomst te kunnen blijven garanderen zijn we op zoek naar “Vrienden van Wedde dat ’t lukt” die ons jaarlijks willen ondersteunen met een financiële bijdrage van € 10,-. Meer mag natuurlijk altijd. 

Eens per jaar zult u in een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje worden geïnformeerd over de wijze waarop uw bijdrage is besteed.

Bent u na het lezen van dit schrijven enthousiast geworden en wilt u ons financieel ondersteunen, maakt u dan € 10,- of meer over op bankrekeningnummer:  NL28ABNA0448028603 van  Stichting Wedde Dat ’t Lukt!, onder vermelding van uw naam en adres met de omschrijving “Vriend van Wedde dat ’t lukt”.

Onze stichting heeft de ANBI- status. Uw donatie kan daardoor fiscaal aftrekbaar zijn.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.  

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wedde dat ‘t lukt

RTV Westerwolde Potze

Wethouder Wietze Potze zet beginnerscursus klik en tik en digivaardig in werking

WEDDE – Vanmiddag vond in dorpshuis De Voortgang de kick-off van de beginnerscursus klik en tik, digisterker en digivitaler plaats.

Om inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen de kans te geven hun digivaardigheid te vergroten en te versterken worden in de drie dorpshuizen de beginnerscursus klik en tik en de voortgezette cursus digivaardig gegeven. Dit onder begeleiding en in samenwerking met Biblionet Groningen, afdeling Westerwolde.

Via aan folder, die huis aan huis in de drie dorpen is verspreid, hebben zich 40 cursisten in de leeftijd van 36 tot en met 86 jaar opgegeven. Een werkgroep van Wedde dat ’t Lukt is onder begeleiding van CMO Stamm twee jaar bezig geweest met de voorbereiding. Dankzij subsidie van de Provincie Groningen kon de benodigde apparatuur worden aangeschaft en heeft de bibliotheek de werkgroep voorzien van een zestal computers.

Vandaag was het dan zover. De eerste cursusdag stond op stapel. Na een openingswoord door de voorzitter van Wedde dat ’t Lukt: Annelies Sistermans verrichte wethouder Wietze Potze na een korte toespraak de opening. Dit deed hij door op de computer de cursus in werking te stellen.

Daarna konden de cursisten, onder begeleiding van Ria Muller en Yolanda Nolden van de bibliotheken en een aantal vrijwilligers, aan de slag.

De cursussen worden in de dorpshuizen: De Voortgang, Het Ganzenust en Ons Noabershoes gegeven. Er is nog plaats voor meer kandidaten. Wilt u ook meedoen, neem dan contact op met dorpsondersteuner van Wedde dat ’t Lukt: Marian Beltman, 06-23934449. Ook vrijwilligers om de cursisten te begeleiden zijn van harte welkom.

Foto’s: Catharina Glazenburg

Voor meer foto’s klik hier.

Digisterker-Certificaat

Cursisten digivaardigheid krijgen certificaten uitgereikt

VEELERVEEN – Vanmiddag kregen in dorpshuis Ons Noabershoes de cursisten van de beginnerscursus klik en tik en digisterker hun certificaten uitgereikt.

Om inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen de kans te geven hun digivaardigheid te vergroten en te versterken werden in de dorpshuizen de beginnerscursus klik en tik en de voortgezette cursus digivaardig gegeven. Dit onder begeleiding en in samenwerking met Biblionet Groningen, afdeling Westerwolde.

Via aan folder, die huis aan huis in de drie dorpen werd verspreid, hadden zich 40 cursisten in de leeftijd van 36 tot en met 86 jaar opgegeven. Uiteindelijk begonnen 34 deelnemers aan de cursussen. Drie daarvan haakten af. De 31 deelnemers die de cursus wel (gedeeltelijk) afmaakten kregen vandaag uit handen van wethouder Wietze Potze hun certificaat of getuigschrift overhandigd. Uiteraard hoorde daar een bloemetje, een groepsfoto en koffie/thee met iets lekkers bij. De deelnemers waren zeer positief over de manier waarop de cursus werd gegeven. Trefwoorden waren: laagdremplig en dicht bij huis. Trots zijn ze op hun certificaten en getuigschriften en dankbaar dat de vrijwilligers ze tijdens de cursus hebben bijgestaan.

Een werkgroep van Wedde dat ’t Lukt is onder begeleiding van CMO Stamm twee jaar met de voorbereiding van de cursussen bezig geweest. Dankzij subsidie van de Provincie Groningen kon de benodigde apparatuur worden aangeschaft en heeft de bibliotheek de werkgroep voorzien van een zestal computers.

De eerste cursusdag was 27 maart. Na een openingswoord door de voorzitter van Wedde dat ’t Lukt: Annelies Sistermans verrichte wethouder Wietze Potze na een korte toespraak de opening. Dit deed hij door op de computer de cursus in werking te stellen. Daarna konden de cursisten, onder begeleiding van Ria Muller en Yolanda Nolden van de bibliotheken en een aantal vrijwilligers, aan de slag.

Na de zomervakantie zal er in de dorpen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen opnieuw worden geflyerd om inwoners enthousiast te krijgen voor de cursussen Klik en Tik en Digisterker. Inmiddels hebben zich al 21 personen aangemeld, maar kunnen nog meer bij! Naar verwachting starten de nieuwe cursussen in oktober.

Wilt u ook meedoen, neem dan contact op met dorpsondersteuner van Wedde dat ’t Lukt: Marian Beltman, 06-23934449. Ook vrijwilligers om de cursisten te begeleiden zijn van harte welkom.

Foto’s: Catharina Glazenburg

Voor meer foto’s, klik hier.

VTT2

Nieuwe vaccinatie campagne Overheid, RIVM en GGD

Nieuws over nieuwe vaccinatie campagne Overheid, RIVM en GGD september 2022.

In derde week van september start de nieuwe campagne over de booster- of herhalingsprik Covid-19.

Het wordt steeds duidelijker dat ondanks campagnes in de nieuwsmedia, sociale media e.d. veel mensen  vragen hebben over “nut” en “veiligheid” van deze booster-/herhalingsprik.

De nieuwe prik bestaat van Pfizer en Moderna bestaat uit de helft uit “oude” vaccin en voor de andere helft uit “nieuwe” bestanddelen die je moeten beschermen tegen de nieuwe varianten van Covid-19: Omicronvarianten.

Informatie is vaak ingewikkeld en op het internet kom je veel tegenstrijdige informatie tegen over gevaren en bijwerkingen van de nieuwe vaccins.

Daarom zijn een aantal huisartsen uit achterstandswijken, gesteund door aantal Universiteiten en de Landelijke Huisartsen vereniging gestart met de Twijfel telefoon.

U kunt op deze telefoonlijn onpartijdige informatie krijgen over alle zaken die met de vaccins en vaccinatie te maken hebben. Ook kunnen zij vragen beantwoorden over medisch advies of het in uw situatie veilig is om je te laten vaccineren.

U kunt het nummer 088-7555777 op elke werkdag van 8.30 tot 16.30 bellen.