Samen aan Tafel

Jopie & Eppo

Is voor herhaling vatbaar!!!

Wij zijn dankbaar voor alle hulp die wij van Wedde dat 't lukt gehad hebben.

Samen aan tafel is een initiatief om mensen, die om uiteenlopende redenen minder vaak uit huis komen dan ze zouden willen, met elkaar in contact te brengen.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, de Rabobank, en Ons Noabershoes.

Er zijn een beperkt aantal subsidieplaatsen beschikbaar. Deze gasten, behorende tot de doelgroep, betalen een eigen bijdrage van € 2,-. De overige € 8,- wordt vergoed door subsidies van bovenstaande partners. Overige deelnemers kunnen voor € 10,- aanschuiven.

Karin

Iedere maand is het weer genieten van alle glunderende gezichten en het gezellige geroezemoes tijdens het eten.

Samen aan tafel is een initiatief om mensen, die om uiteenlopende redenen minder vaak uit huis komen dan ze zouden willen, met elkaar in contact te brengen.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, de Rabobank en Eetcafé Ons Noabershoes.

Wat is het?

Iedere 3e vrijdag van de maand kunnen deelnemers en eventuele ‘extra Vrienden aan Tafel’ komen genieten van een driegangenmenu in Ons Noabershoes.

Het menu wordt bereid door het team van Ons Noabershoes in samenwerking met onder andere vrijwilligers van Wedde dat ’t lukt geserveerd.

 

Voor wie is het?

Samen aan Tafel is speciaal bedoeld voor mensen die, om wat voor reden dan ook, weinig of niet (meer) uit huis en onder de mensen (kunnen) komen. 

Door dit project willen we iedereen die zich (al dan niet tijdelijk) in zo’n soort situatie bevindt een veilig en gemoedelijk platform bieden om met elkaar in contact te komen en een gezellige avond te beleven.

Omdat het moeilijk kan zijn om de stap te nemen om aan tafel aan te komen schuiven, of omdat extra begeleiding soms noodzakelijk is kunnen mensen ervoor kiezen om extra “Vrienden aan Tafel” mee te nemen.

"Samen aan Tafel" versus "Vrienden aan Tafel"

Samen aan Tafel

Mensen die binnen het werkgebied van Stichting Wedde dat ’t Lukt wonen en tot de doelgroep behoren kunnen zich bij de dorpsondersteuner aanmelden als deelnemer van Samen aan Tafel.

Per editie zijn hiervoor 40 plaatsen beschikbaar.

Deelnemers van Samen aan Tafel betalen slechts € 2,- per persoon voor het driegangenmenu (excl. drankjes). Dit bedrag ligt met opzet zo laag zodat de financiële situatie van iemand geen belemmering is om deel te kunnen nemen. Ook kunnen deelnemers, indien nodig, gebruik maken van de mogelijkheid om gratis opgehaald en thuisgebracht te worden.

Vrienden aan Tafel

Iedereen die niet in Wedde, Veelerveen of Vriescheloo woont of niet tot de doelgroep behoort kan zich aanmelden bij de dorpsondersteuner als “Vriend aan Tafel”. Ook eventuele begeleiders van deelnemers zijn van harte welkom als “Vriend aan Tafel”.

Ook hiervoor geldt dat aanmelden noodzakelijk is en dat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn.

Vrienden aan Tafel betalen € 10,- per persoon (excl. drankjes) voor het menu. Op die manier dragen we ervoor zorg dat subsidiegelden ook daadwerkelijk voor mensen binnen de doelgroep ingezet worden.

Vrienden aan Tafel is en vormt een belangrijk aspect binnen het sociale gedeelte van Samen aan Tafel. 

Kosten

Samen aan Tafel

2,-per persoon
  • driegangenmenu
  • gratis vervoer indien noodzakelijk
  • drankjes vanaf €1,50 per stuk

Vriend aan Tafel

10,-per persoon
  • driegangenmenu
  • eigen vervoer
  • drankjes vanaf €1,50 per stuk