Dorpsondersteuner

Marian Beltman

Dorpsondersteuner

Dorpsondersteuner Marian Beltman

Marian Beltman is de dorpsondersteuner. De oren en ogen van de dorpen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen. We beschouwen haar ook wel als de spin in het web omdat alle hulpvragen bij haar binnenkomen, ze continue op zoek is naar een goede match tussen hulpvrager en vrijwilliger. Ze blijft contact houden met de vrijwilliger en de hulpvrager zodat beiden op haar terug kunnen vallen mochten er onduidelijkheden of problemen zijn.

De dorpsondersteuner staat graag dicht bij de dorpsbewoners. Om die reden is zij op meerder manieren eenvoudig te bereiken. Zo kunnen dorpsbewoners op maandagochtend in drie dorpshuizen tijdens het inloop spreekuur vrijblijvend bij haar langs gaan, of per telefoon snel en eenvoudig contact met haar opnemen. Voor mensen die liever niet direct persoonlijk contact hebben biedt het zenden van een email of What’sApp bericht uitkomst. 

Inloop spreekuur

Stap op maandagochtend eens geheel vrijblijvend binnen om uw (zorg-)vraag te bespreken of kennis te maken. Blijf niet met uw vragen rondlopen! Marian verheugt zich op uw bezoek en gaat graag voor u aan de slag.

Vanaf 27 september elke maandag van 9:30 uur tot 10:30 uur Wedde
van 10:45 uur tot 11:15 in Veelerveen en 
van 11:30 uur tot 12:30 uur in Vriescheloo

U bent welkom!

Wedde - Dorpshuis De Voortgang - maandag 09.30 - 10.30 uur

Veelerveen - Dorpshuis Ons Noabershoes - maandag 10.30 - 11.15 uur

Vriescheloo - Het Ganzenust - maandag 11:30 - 12:30 uur

Contact opnemen met de dorpsondersteuner

Heeft u zelf een vraag of maakt u zich wellicht zorgen over een bekende van u? Aarzel niet en neem gerust contact op met de dorpsondersteuner. Al uw vragen en zorgen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Een gesprek met de dorpsondersteuner verplicht u tot helemaal niets.

Uw zorgen delen of om hulp vragen is niet altijd eenvoudig. Marian begrijpt dat als geen ander. Misschien twijfelt u of uw zorgen gegrond zijn of wilt u liever geen andere mensen lastig vallen met uw hulpvraag. De dorpsondersteuner kan u dan verder helpen.

Hoe werkt de dorpsondersteuner?

De dorpsondersteuner gaat naar aanleiding van de hulpvraag op huisbezoek, om een goed beeld te krijgen van de vraag en de thuissituatie. Samen met de cliënt wordt bekeken welke hulp en ondersteuning wordt ingezet informeel (met vrijwilligers en/of mantelzorgers), professioneel of zoals vaak gebeurt, een combinatie van beiden. Een belangrijke taak van de dorpsondersteuner is het monitoren: wordt de aangeboden hulp daadwerkelijk ingezet en wordt deze naar tevredenheid uitgevoerd.

De dorpsondersteuner heeft regelmatig gezamenlijk overleg met de welzijnswerker uit de diverse huisartsenpraktijken en de WMO-adviseur van de gemeente Westerwolde. Zij hebben hetzelfde werkgebied als de dorpsondersteuner: Wedde, Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo. Door dit overleg zijn er korte lijnen, worden problemen snel gesignaleerd en kan hulp op maat worden geboden.  

dorpsondersteuner wedde dat 't lukt

Van wie krijgt de dorpsondersteuner hulpvragen?

Dorpsbewoner
inwoner neemt zelf contact op
Zorgverlener
huisarts, (fysio)therapeut, thuiszorg
Bekende van dorpsbewoner
buren/familie/vrienden
Organisaties of verenigingen
bijv.: kerk of vereniging
WMO-adviseur gemeente Westerwolde
gemeente

Hulpvragen kunnen op verschillende manieren bij de dorpsondersteuner binnenkomen. Regelmatig is het de bewoner zelf die contact zoekt met de dorpsondersteuner over een probleem of moeilijke situatie.

Het kan echter ook heel goed voorkomen dat iemand anders of een organisatie contact met Marian Beltman zoekt. Omdat we bijvoorbeeld nauw samenwerken met een huisartsenpraktijk komen veel hulpvragen naar aanleiding van een consult daar vandaan.

Soms maken mensen in de directe omgeving van iemand zich zorgen om zijn/haar welzijn en gaan zij hierover in overleg met de dorpsondersteuner.

Welke hulpvragen krijgt de dorpsondersteuner binnen?

Er komen heel veel verschillende soorten hulpvragen binnen. De meeste daarvan zijn relatief klein en vooral praktisch van aard. Deze vragen worden door het (tijdelijk) inzetten van een vrijwilliger opgelost.

Daarnaast komen er ook hulpvragen binnen die wat complexer zijn. Inwoners die om verschillende redenen in een sociaal isolement zitten of die op meerdere vlakken hulp kunnen gebruiken. Samen met de dorpsondersteuner en eventuele professionele zorgverleners wordt er dan gezocht naar passende en duurzame oplossingen.

Bij Wedde dat ’t Lukt zetten we alles op alles om inwoners van onze dorpen zo lang mogelijk op een prettige en aangename wijze in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen. Samen met elkaar voor elkaar zorgen!

Praktisch

 • vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis, dokter, tandarts, fysiotherapeut etc.
 • boodschappen doen, ophalen  van medicijnen, een brief posten
 • een hond uitlaten als u dit tijdelijk niet kan
 • lichte tuinwerkzaamheden

Technisch

 • kleine klusjes in huis, zoals lamp vervangen, gootsteen ontstoppen, schilderij ophangen
 • problemen met of vragen over uw computer, tablet, laptop, printer, telefoon, het leren appen, skypen etc.

Administratief

 • het op orde brengen en bijhouden van uw administratie(o.a. digitaal)
 • uitkomen met uw geld
 • het invullen van formulieren van bijvoorbeeld instanties, de gemeente etc.
 • aanvragen van huur- en zorgtoeslag

Sociaal

 • u voelt zich vaak alleen
 • de zorg voor een familielid valt u zwaar
 •  u woont niet meer fijn en weet niet of en met wie u hierover kunt praten
 • u kunt u hobby niet uitoefenen door ziekte en geldgebrek