Zorgverlener

Wie

Met wie werken we samen?

hulpvragen wie

Als Stichting Wedde dat ’t lukt werken we, voor onze hulpvragers, regelmatig samen met professionele hulpverleners op diverse vlakken.

Afhankelijk van de hulpvraag die we ontvangen hebben schakelen we de zorg van bijvoorbeeld de huisarts, maatschappelijk werk, financiële deskundigen of een andere professionele zorgverlener in om de hulpvrager zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Hoe

Hoe werken we samen?

Hulpvraag

Wij zijn van mening dat specialistische zorg altijd het beste door een professionele hulpverlener uitgevoerd kan worden. Wij verwijzen dan ook graag door naar een professional in ons brede netwerk.

Dat netwerk bestaat uit onder andere huisartsen, thuiszorg, maatschappelijk werk, taalwerkers, advocaten, fysiotherapeuten, financiële deskundigen, en nog vele anderen.

Wat

Wanneer werken we samen?

Indien een hulpvraag te complex is om door vrijwilligers van Wedde dat ’t lukt op te lossen, schakelen we graag de hulp van één of meerdere professionele zorgverleners in. 

In overleg met de hulpvrager verzorgt de professionele zorgverlener de specifieke zorg en ondersteuning die nodig is om de hulpvraag op te lossen. Hierbij zoeken we altijd naar een goed match tussen hulpvrager en hulpverlener.

Professioneel

Wedde dat ’t Lukt is een intitiatief van dokter Hans Berg uit Wedde. Met een huisarts als oprichter van het project kunt u zich voorstellen dat professionele zorg en hulpverlening hoog bij ons in het vaandel staan. Wij verwijzen dan ook graag door naar een professionele hulpverlener binnen ons netwerk.

Met de huisartsenpraktijk Wedde in de spil van onze organisatie zijn we in staat om deuren te openen die anders vaak gesloten blijven en om snel te kunnen schakelen tussen formele en informele zorg.

Zorgverlener Hans Berg

Professionele zorgverlening in de praktijk

Een client heeft haar heup gebroken, woont in het buitengebied met twee huisdieren en beschikt niet over vervoer.

Bij deze hulpvraag is specialistische zorg noodzakelijk. 

  • Via de huisarts wordt de client doorverwezen naar het ziekenhuis alwaar de heup operatief wordt hersteld.
  • De thuiszorg organisatie in het werkgebied neemt na thuiskomst van de patiënt de dagelijkse medische verzorging van de heup op zich.
  • Een professioneel vervoersbedrijf wordt ingeschakeld om de client van en naar alle ziekenhuis afspraken te vervoeren.
  • Er wordt een maaltijdservice ingeschakeld om de dagelijkse warme maaltijden in huis te halen.
  • De huisarts houdt de vinger aan de pols aangaande het herstel en de algehele fysieke gezondheid van de client.

Daarnaast worden er door Wedde dat ’t lukt vrijwilligers ingezet die ervoor zorgen dat de huisdieren verzorgt en uitgelaten worden, er boodschappen in huis komen en dat er gezellig een vrijwilliger komt koffie drinken af en toe.

Zorgverleners aan het woord

Vanuit de huisartsenpraktijk kan ik slechts gedeeltelijk voor mijn patiënten zorgen. Het is fijn om te weten dat een project als Wedde dat 't lukt ook buiten de praktijk kan zorgen voor een stukje dagelijkse ondersteuning.

Als fysiotherapeut werk ik graag samen met Wedde dat 't lukt. De extra ondersteuning van vrijwilligers maakt het voor mijn clienten makkelijker om de bewegingsoefeningen die ik ze voor thuis meegeef consequent te blijven oefenen.

Met welke zorgverleners werken we samen?

Wedde dat ’t lukt beschikt nu al over een enorm breed netwerk met professionele zorgverleners, elk met hun eigen specialisme. Dat netwerk zal in de toekomst alleen maar bijven groeien. We zijn er trots op om door te kunnen verwijzen naar echte professionals.