Wedde dat ’t Lukt is op zoek naar Vrienden

Wordt u ook zo’n vriend?

Wedde, mei 2022

Aan de inwoners van Wedde, Vriescheloo en Veelerveen.

Beste mevrouw/meneer,

Stichting Wedde dat ’t lukt is een stichting die er voor zorgt dat inwoners van Wedde/Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo binnen de gemeente Westerwolde op een goede en aangename wijze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt gerealiseerd door de informele- en de formele zorg met elkaar te verbinden.

Wedde dat ’t lukt is een bottom-up project van de dorpen, voor de dorpen en door de dorpen en werkt met een dorpsondersteuner. Zij signaleert, adviseert en weet verbindingen te leggen tussen verschillende mensen en/of organisaties.
Om elk dorp hun eigen identiteit te laten behouden, hebben de inwoners hun eigen  slogan bedacht “Wedde dat ’t lukt”,  “In Veelerveen sta je niet alleen” en “In Vriescheloo doen we het zo”.

Om de vele activiteiten die we jaarlijks organiseren, ook voor de toekomst te kunnen blijven garanderen zijn we op zoek naar “Vrienden van Wedde dat ’t lukt” die ons jaarlijks willen ondersteunen met een financiële bijdrage van € 10,-. Meer mag natuurlijk altijd. 

Eens per jaar zult u in een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje worden geïnformeerd over de wijze waarop uw bijdrage is besteed.

Bent u na het lezen van dit schrijven enthousiast geworden en wilt u ons financieel ondersteunen, maakt u dan € 10,- of meer over op bankrekeningnummer:  NL28ABNA0448028603 van  Stichting Wedde Dat ’t Lukt!, onder vermelding van uw naam en adres met de omschrijving “Vriend van Wedde dat ’t lukt”.

Onze stichting heeft de ANBI- status. Uw donatie kan daardoor fiscaal aftrekbaar zijn.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.  

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wedde dat ‘t lukt

Reacties zijn gesloten.