Subsidies

Project Armoede/laaggeletterdheid en eenzaamheid


In het najaar van 2019 heeft Wedde dat het lukt i.s.w met CMO Stamm een subsidie aangevraagd bij de provincie Groningen. Het project plan; Praktische begeleiding en zorg voor inwoners en gezinnen met gecombineerde problematiek armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid is in november 2019 ingediend en akkoord bevonden. In 2020 gaan we aan de slag met dit plan. Daarbij willen wij zoveel mogelijk professionals die ook werkzaam zijn in Wedde, Vriescheloo en Veelerveen betrekken. Een eerste bijeenkomst is in maart 2020 geweest. Door de corona maatregelen staat het project nu even in de pauze stand. We hopen in de loop van 2020 hier weer mee verder te kunnen gaan.

Samen aan Tafel

Het project Samen aan Tafel wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Oranjefonds en van de Rabobank. Sinds maart 2019 schuiven er per maand zo’n 60 personen aan in Ons Noabershoes te Veelerveen. Meer informatie over Samen aan tafel vind u op deze site.